นโยบายการรับประกันสินค้าของ IGPSPORT

others
undefined : 2022-08-03
นโยบายการรับประกันสินค้าของ-igpsport

 

 

นโยบายการรับประกันสินค้าของ IGPSPORT

IGPSPORT ให้การรับประกันผลิตภัณฑ์จากข้อบกพร่องในด้านปัญหาของวัสดุและความผิดพลาดทางการผลิต


ขอบเขตการรับประกัน

IGPSPORT ให้การรับประกันผลิตภัณฑ์อันเกิดปัญหาจากการใช้งานตามปกติ ซึ่งครอบคลุมถึงทุกชิ้นส่วนของฮาร์ดแวร์ของผลิตภัณฑ์ โดยจะไม่คิดค่าใช้จ่าย หากพบว่าปัญหาเกิดจากข้อบกพร่องในตัววัสดุหรือเกิดจากความผิดพลาดทางการผลิต โดยตัวผลิตภัณฑ์นั้น ๆ จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาการรับประกันตามที่ระบุไว้ดังนี้ระยะเวลาการรับประกัน

iGPSPORT Products การรับประกันเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อสินค้า
ชิ้นส่วนหลักของเซ็นเซอร์ รับประกัน 12 เดือน
สายของฮาร์เรท รับประกัน 6 เดือน
ไบค์เม้าท์แบบ Out-front รับประกัน 6 เดือน

ข้อยกเว้นและข้อจำกัดของการรับประกัน

  1. ทางบริษัทฯ จะไม่ยอมรับการเรียกร้องไม่ว่าในกรณีใด ๆ โดยไม่มีการตรวจสอบความเสียหายหรือข้อบกพร่องใด ๆก่อน
  2. หากผลิตภัณฑ์ที่ส่งเคลมได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปลี่ยนสินค้าชิ้นดังกล่าวให้
  3. นอกเหนือจากเงื่อนไขการรับประกันที่ได้ระบุไว้เบื้องต้น ทางบริษัทฯขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย รวมทั้งความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นด้วยปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้:

ก) ผลิตภัณฑ์ไม่รวมอยู่หรือมิได้ถูกระบุอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลา
ข) ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายจากเหตุสุดวิสัย เช่น น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว สงครามและปัจจัยอื่นๆ
ค) ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือใช้งานผิดประเภท รวมถึงการถูกแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานาน ถูกทุบ หรือถูกกระแทกให้เกิดความเสียหาย ซึ่งไม่เป็นไปตามคำแนะนำในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
ง) ผลิตภัณฑ์ได้รับการแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยศูนย์บริการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ หรือลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง
จ) ความเสียหายอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากข้อบกพร่องด้านคุณภาพของวัสดุหรือความผิดพลาดทางการผลิต

ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์คลิ๊ก https://probikefamily.in.th/warranty/

RIDE WITH US ON

© PROBIKE , All Right Reserved 2020